Інгібуючі агенти гідроксидиметил валерат-коензими А (-) Редуктаза

- Jul 12, 2017-

Знайдений інгібітор 3-гідроксиметил-аміл коензим А (-) редуктази може пригнічувати біосинтез холестерину. Інгібітор одного редуктази або комбінація жовчної кислоти мав більш виражений вплив на гіперхолестеринемію. Інгібітор редуктази - новий вид перспективного ліпідознижуючого препарату. Статини, швидше за все, будуть метильованими інгібіторами коензиму А (-) редуктази, з ловастатином, правастатином, симвастатином і симвастатином, доступними в існуючих препаратах для лікування.